Telefon kitabçası

Şəxslərin siyahısı

# Adı, soyadı, atasının adı Ünvanı Telefonu E-mail Web-site
51 Bayramov Elvin Əli Saraçlı,çuxur məhləsi +995+995595981838
elvinbayram03@gmail.com
52 Nebiyev Oqtay Hüseynəli 5 mk12/3